தமிழக அரசே தலையிடு! காலவரையற்ற உண்ணாவிரதம் 3ஆவது நாள் (21.06

Signatures:
  0 (Goal: 500,000)

Petitioning: தமிழக அரசே

Petitioner: CPIML started on June 21, 2017

தமிழக அரசே தலையிடு! காலவரையற்ற உண்ணாவிரதம் 3ஆவது நாள் (21.06

விவசாயிக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்த
840 பிரிக்கால் தொழிலாளர்களுக்கு
8 நாட்கள் சம்பளம் பிடித்த தண்டனையா?
தமிழக அரசே தலையிடு
சென்னையில் கோவையில்
காலவரையற்ற உண்ணாவிரதம் 3ஆவது நாள் (21.06.2017)